ΑρχικήΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΈκτακτη Γενική Συνέλευση ΚΟΚ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΚΟΚ

To Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης με απόφαση του ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2014 και βάση των σχετικών προνοιών του Καταστατικού, αποφάσισε όπως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΟΚ πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 18.00, στο Ολυμπιακό Μέγαρο Κύπρου (Αίθουσα «Ευ Αγωνίζεσθαι»). 

Το πρόγραμμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, έχει ως ακολούθως

1. Εκλογή του Προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, για το υπόλοιπο της θητείας 2014-2018 
Οι υποψηφιότητες για την θέση του Προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, θα πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως (κατόπιν σχετικής αποδείξεως) εις την γραμματεία της Ομοσπονδίας, το αργότερο μέχρι την 6ην Δεκεμβρίου 2014 και θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα εξής: 

(Ι). Από ενυπόγραφη και ενσφράγιστη επιστολή του Δ.Σ. ενός Σωματείου μέλους της Κ.Ο.Κ. (το οποίο εξυπακούεται ότι θα πρέπει να είναι ανάμεσα σε αυτά που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση βάσει του άρθρου 13 του Καταστατικού της ΚΟΚ) και στην οποίαν να αναφέρεται ότι το εν λόγω Σωματείο ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ την υποψηφιότητα του ενδιαφερομένου υποψηφίου και 

(ΙΙ). Από ενυπόγραφη και ενσφράγιστη επιστολή του Δ.Σ. δεύτερου Σωματείου μέλους της Κ.Ο.Κ. (το οποίον και πάλιν εξυπακούεται ότι θα πρέπει να είναι ανάμεσα σε αυτά που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση βάσει του άρθρου 13 του Καταστατικού της ΚΟΚ) και στην οποία θα αναφέρεται ότι το Δ.Σ. του εν λόγω Σωματείου ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ την υποψηφιότητα του ενδιαφερομένου υποψηφίου Προέδρου. Τόσον η γραπτή υποβολή του υποψηφίου όσον και οι συνοδευτικές επιστολές των δύο Σωματείων (πρόταση και υποστήριξη ) θα πρέπει με τη λήψη τους (εντός της τακτής χρονικής περιόδου) από την γραμματεία της Κ.Ο.Κ. να σφραγίζονται, να υπογράφονται και να αναρτώνται στην πινακίδα ανακοινώσεων της Ομοσπονδίας. 


Σημείωση:

Σύμφωνα με το άρθρο 5 – παράγραφο 2, 3 και 4 του Καταστατικού, εκ μέρους κάθε Σωματείου το οποίο δικαιούται συμμετοχής στις Συνελεύσεις (Γενικές και Έκτακτες) παρίστανται δύο κατά ανώτερο αριθμό αντιπρόσωποι, αλλά μόνο ένας εξ αυτών ο οποίος φέρει έγγραφη εξουσιοδότηση του Σωματείου του δικαιούται να ψηφίζει και να λαμβάνει τον λόγο. 

Δεν δικαιούται να παρίστανται ως αντιπρόσωποι Σωματείων στις Γενικές Συνελεύσεις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ο.Κ., εν ενεργεία Καλαθοσφαιριστές, Προπονητές, Διαιτητές, Κριτές, Μέλη της Γραμματείας και Παρατηρητές. 

Τέλος, ουδείς δύναται να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις ως αντιπρόσωπος οιουδήποτε Σωματείου χωρίς το ειδικό ενσφράγιστο πληρεξούσιο έγγραφο εκ μέρους του Σωματείου του, το οποίο κατατίθεται εις την Συνέλευση πριν την έναρξη των εργασιών της. 

Bet on Alfa
Autoremarketing

Bet on Alfa