ΑρχικήΑΛΛΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠρόσκληση για Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση για Τακτική Γενική Συνέλευση

Ανακοίνωση με την οποία καλεί τα μέλη του Σωματείου μας στην τακτική Γ.Σ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου:
“Καλούνται όλα τα μέλη του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ σε Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου 2015, στις 10:00 στο Ξενοδοχείο Χίλτον Πάρκ.
Απαρτία θεωρείται ότι αποτελεί το ½ συν ένα των τακτικών μελών που πλήρωσαν τις ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά, οπότε και όσοι παρευρίσκονται θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία.
Κάθε μέλος που επιθυμεί να εγγράψει θέμα στην Ημερήσια Διάταξη της Συνέλευσης πρέπει να το ζητήσει γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο 3 μέρες πριν την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εάν θα το εγγράψει ή όχι. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη θέματα που ζητούνται από το 1/3 των μελών.
Δικαίωμα ψήφου στις Συνελεύσεις έχουν όλα τα τακτικά μέλη, πλην των νέων μελών που πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρώσει 3 μήνες ως μέλη.
Όλα τα μέλη πρέπει απαραιτήτως να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι το προηγούμενο μήνα πριν τη Συνέλευση. Μέλη τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις.
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.Κατάθεση της Έκθεσης Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Κατάθεση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Σωματείου.
3.Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
4.Συζήτηση.
5.Συζήτηση θεμάτων τα οποία ενέγραψαν μέλη του Σωματείου όπως προβλέπεται στο Καταστατικό.
6.Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής
Χρίστος Ερ. Νεοφύτου
Γενικός Γραμματέας”

 

Autoremarketing

Bet on Alfa