ΑρχικήΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΠαραίνεση από την ΟΜΟΝΟΙΑ

Παραίνεση από την ΟΜΟΝΟΙΑ

Η επίσημη ΟΜΟΝΟΙΑ λίγο πριν από τoν αγώνα μας με την Ανόρθωση έστειλε μήνυμα στους φίλους της ομάδας  να μείνουν μακρία από όποιες ενέργειες, που θα φέρουν το σωματείο και την υπάρχουσα σταθερότητα των καταστάσεων σε δυσχαιρή θέση.

Bet on Alfa

Επισυνάπτεται το ακριβές μήνυμα:

“Λίγο πριν από την έναρξη των φετινών αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας μας, υπενθυμίζουμε τον κόσμο της ομάδας μας πως κάθε ποινή που επιβάλλεται στο σωματείο μας του ανοίγει  άλλη μία πληγή και δυσχαιρένει την τιτάνια προσπάθεια για οικονομική ανάκαμψη και σωτηρία”.

Σημαντικά αποσπάσματα των πειθαρχικών κανονισμών:

2. Οι ίδιες πειθαρχικές ποινές και/ ή οι ποινές που προβλέπονται ειδικά κατωτέρω μπορούν να επιβληθούν εναντίον τους σε περίπτωση απρεπούς συμπεριφοράς εκ μέρους των οπαδών τους και των οργανωμένων συνδέσμων φιλάθλων τους και μεταξύ άλλων:

(α) Για είσοδο ή απόπειρα εισόδου στον αγωνιστικό χώρο φιλάθλων ή οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου προσώπου, είτε πριν, είτε κατά την διάρκεια, είτε μετά το τέλος του αγώνα για οποιοδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένων και των πανηγυρισμών επιβάλλεται ποινή προστίμου κατ’ ελάχιστο όριο 2,400 ευρώ.

(β) Για ρίψη αντικειμένων μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στις κερκίδες και οποιοδήποτε άλλο χώρο εντός του σταδίου είτε πριν, είτε κατά την διάρκεια, είτε μετά την λήξη του αγώνα επιβάλλεται ποινή προστίμου κατ’ ελάχιστο όριο 1,200 ευρώ.

(γ) 1. Για πυροδότηση βεγγαλικών κροτίδων και οποιασδήποτε άλλης μορφής πυροτεχνημάτων επιβάλλεται ποινή προστίμου
κατ’ ελάχιστο όριο 1,200 ευρώ.

2. Για ρίξιμο επικίνδυνων αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο ή στην αντίπαλη κερκίδα, για κάθε παραπομπή θα επιβάλλεται
άμεσα η ποινή διεξαγωγής αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, πλέον πρόστιμο.

Σ’ αυτή την περίπτωση θα επιτρέπεται η είσοδος στο στάδιο σε όσους προβλέπει η Προκήρυξη και για συνταξιούχους πέραν των 65 ετών και για παιδιά μέχρι 12 ετών, συνοδευόμενα από τις μητέρες τους.

Σε περίπτωση συσσώρευσης τριών καταδικών εναντίον σωματείου με βάση το εδάφιο (γ) 2. ανωτέρω, για κάθε επόμενη καταδίκη θα επιβάλλεται η ποινή για διεξαγωγή αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και η ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών πλέον πρόστιμο.

(δ) Για μεταφορά και / ή κατοχή επικίνδυνων αντικειμένων εντός του σταδίου επιβάλλεται ποινή προστίμου κατ’ ελάχιστο όριο 1,200 ευρώ.

(ε) Για χρήση χειρονομιών, λέξεων, αντικειμένων ή οποιονδήποτε άλλων μέσων για να μεταδώσουν οποιοδήποτε μήνυμα το οποίο είναι ακατάλληλο για αθλητικές εκδηλώσεις και ειδικότερα αν είναι πολιτικής φύσεως, επιθετικό ή προκλητικό ή υβριστικό ή αισχρό ή χυδαίο επιβάλλεται ποινή προστίμου κατ’ ελάχιστο όριο 2,400 ευρώ.

(στ) Για φτύσιμο κατά οποιουδήποτε επιβάλλεται ποινή προστίμου κατ’ ελάχιστο όριο 1,200 ευρώ.

(ζ) Για χρήση βουβουζέλων επιβάλλεται ποινή προστίμου κατ’ ελάχιστο όριο 600 ευρώ.

(η) Για βιαιοπραγίες, πρόκληση επεισοδίων και πρόκληση ζημιών.

ΝΟΕΙΤΑΙ ότι σε περίπτωση όπου οι οπαδοί που τα προκαλούν δεν μπορεί να αναγνωριστούν ότι ανήκουν αποκλειστικά σε κάποιο σωματείο ή δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ακριβής έκταση της συμμετοχής των οπαδών εκάστου σωματείου, τα σωματεία οι οπαδοί των οποίων εμπλέκονται σε αυτά θα θεωρούνται συνυπεύθυνα.

(θ) Για οποιαδήποτε έλλειψη τάξεως ή πειθαρχίας που παρατηρείται στην περιοχή του σταδίου όπου διεξάγεται ο αγώνας.

(ια) Σε περίπτωση που οπαδοί της ομάδας του προκαλούν με ενέργειες τους την προσωρινή διακοπή αγώνα ή την καθυστέρηση έναρξης του επιβάλλεται ελάχιστη ποινή προστίμου 1,200 σε περίπτωση που οπαδοί της ομάδας του προκαλούν με ενέργειες τους την προσωρινή διακοπή αγώνα κάτω από πέντε λεπτά , ελάχιστης ποινής προστίμου 2,400 για τουλάχιστον πέντε λεπτά και σε περίπτωση προσωρινής διακοπής για 3η φορά είτε του ιδίου είτε άλλου αγώνα για τουλάχιστον πέντε λεπτά επιβολή ελάχιστης ποινής προστίμου 4,000 ευρώ και ποινής διεξαγωγής τουλάχιστον ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών.

(ιβ) Σε περίπτωση που οπαδοί της ομάδας του χρησιμοποιούν λέιζερ κατά την διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα επιβάλλεται ελάχιστη ποινή προστίμου 2,400 ευρώ σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης 5,600 ευρώ, σε περίπτωση τρίτης καταδίκης 10,000 ευρώ και σε περίπτωση πέραν των τριών συσσωρευμένων καταδικών για το ίδιο παράπτωμα επιβολή ποινής διεξαγωγής ενός ή περισσοτέρων αγώνων κεκλεισμένων των θυρών και επιβολή ελάχιστης ποινής προστίμου 8,000 ευρώ.

(ιγ) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε σωματείο ή αξιωματούχος του ή πρόσωπο που ενεργεί με οδηγίες ή προτροπή τους αναμειγνύεται ή επιχειρεί να αναμιχθεί ενεργά ή παθητικά ή αποπειράται σε δωροδοκία ή διαφθορά ή σε πριμοδότηση οποιασδήποτε ομάδας ή ποδοσφαιριστή ή αξιωματούχου αγώνα για να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο το αποτέλεσμα του αγώνα με την αντίπαλη ομάδα επιβάλλεται ποινή διαβάθμισης της ποδοσφαιρικής του ομάδας.

(ιδ) Σε περίπτωση που το ίδιο το σωματείο ή ποδοσφαιριστής , μέλος της διοίκησης ή αξιωματούχος του ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολή ή για λογαριασμό του προβαίνει σε δηλώσεις ή εκδίδει γραπτές ανακοινώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε σχέση με την διαιτησία κατά παράβαση των προνοιών του εδαφίου (ξ) (i) του Άρθρου 4 Επιβολή ποινής προστίμου τουλάχιστον 5,000 ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης 10,000 ευρώ.

Ειδικά στις περιπτώσεις των εδαφίων (β), (γ) και (δ) ανωτέρω η ελάχιστη ποινή που μπορεί να επιβληθεί είναι η ποινή του προστίμου.

(ιε) “Σε περίπτωση που οποιαδήποτε μερίδα οπαδών ομάδας και/ή οποιοδήποτε μέλος ή μέλη Διοίκησης Σωματείου και/ή οποιοσδήποτε υπάλληλος Σωματείου, προπηλακίσει, εξυβρίσει, ασκήσει βία εναντίον, απειλήσει, προσβάλει, χειροδικήσει, προξενήσει ζημιά σε περιουσία κ.λπ. μέλους Επιτροπής της ΚΟΠ ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ ή μέλους Προσωπικού της ΚΟΠ ή μέλους οποιουδήποτε Οργάνου της ΚΟΠ, τότε το Σωματείο που το εν λόγω άτομο ή άτομα εκπροσωπούν ή υποστηρίζουν παραπέμπεται στην Δικαστική Επιτροπή για τιμωρία τουλάχιστον, δύο αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών και/ή 12,000 ευρώ πρόστιμο.

Τα ίδια θα ισχύουν και σε περίπτωση που τέτοια άτομα προξενήσουν ζημιά στα Γραφεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου με οποιοδήποτε τρόπο.

Τέτοια παραπομπή μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ και όχι από οποιοδήποτε άλλο”.

Σε περίπτωση συσσώρευσης έξι καταδικών εναντίον σωματείου με βάση το εδάφιο (δ) ανωτέρω σε κάθε επόμενη καταδίκη του η ελάχιστη ποινή που θα επιβάλλεται θα είναι η διεξαγωγή ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και η επιβολή ποινής προστίμου. Στο στάδιο θα επιτρέπεται η είσοδος σε όσους προβλέπει η Προκήρυξη, για συνταξιούχους πέραν των 65 ετών και για παιδιά μέχρι 12 ετών συνοδευόμενα από τις μητέρες τους.

Σε περίπτωση συσσώρευσης τριών καταδικών εναντίον Σωματείου με βάση το εδάφιο (δ) ανωτέρω σε κάθε επόμενη καταδίκη του η ελάχιστη ποινή που θα επιβάλλεται θα είναι η διεξαγωγή ενός αγώνα με κλείσιμο της κερκίδας των οργανωμένων οπαδών της ομάδος τους ή το μέρος της κερκίδας που φιλοξενά τους οργανωμένους οπαδούς και η επιβολή ποινής προστίμου.

(ιστ) Για πυροδότηση μολότοφ ή άλλων εμπρηστικών μηχανισμών, κροτίδων μεγάλης ισχύος, φωτοβολίδων με πιστόλι, είτε πριν την έναρξη, είτε κατά την διάρκεια, είτε μετά την λήξη του αγώνα επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού της έδρας για τουλάχιστον μία αγωνιστική πλέον πρόστιμο.

(ιζ) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε μερίδα οπαδών, οποιασδήποτε ομάδας και/ή οποιοδήποτε μέλος ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και/ή οποιοσδήποτε υπάλληλος σωματείου χειροδικήσει ή ασκήσει βία κατά διαιτητών εντός σταδίου και σαν αποτέλεσμα, τραυματίσει διαιτητή, τότε το Σωματείο που το εν λόγω άτομο ή άτομα εκπροσωπούν ή υποστηρίζουν παραπέμπεται στην Δικαστική Επιτροπή, για τιμωρία.

Η τιμωρία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά αφαίρεση τριών (3) βαθμών την πρώτη φορά, πλέον πρόστιμο και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη των πιο πάνω τιμωρία, αποφασίσει η Δικαστική Επιτροπή.

Για κάθε επόμενη φορά η Δικαστική Επιτροπή θα αφαιρεί περισσότερους από τρεις (3) βαθμούς.

Η τιμωρία αυτή επιβάλλεται στο Σωματείο πέραν της οποιασδήποτε πιθανής τιμωρίας επιβληθεί σε άτομο ή άτομα, αναφορικά με το ίδιο αδίκημα.

Η ποινή αυτή θα ισχύει και σε περίπτωση που τα γεγονότα έγιναν σε φιλικό αγώνα. Αν ο φιλικός αγώνας διεξαχθεί εντός της περιόδου που διεξάγεται το Πρωτάθλημα, η αφαίρεση βαθμών θα γίνεται από αυτό το Πρωτάθλημα.

Αν το φιλικό διεξαχθεί μετά την λήξη του Πρωταθλήματος και πριν την έναρξη του νέου, η αφαίρεση βαθμών θα γίνεται από

το νέο Πρωτάθλημα».

Autoremarketing

Bet on Alfa